Премини към основното съдържание

Политика за лични данни

Идентификационни данни на администратора и координати за връзка

Име: "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  
ЕИК: 206675191
E-mail: office@imotbezbroker.bg

Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. това могат да са  - име, електронна поща, телефонен номер и др..
"ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта www.imotbezbroker.bg

Цел на обработване на данни

Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услуги и инструменти, чрез които  потребителите могат да участват в дейности, включително, но не само да се регистрират и да създадат профил (акаунт), да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят данни за контакт и/или съобщения и да изпълняват множество свързани функции на сайта www.imotbezbroker.bg.

Категории лични данни които ще се обработват

Услугите, които предоставя сайта www.imotbezbroker.bg предполагат предоставяне на лични данни -  мобилен телефон и e-mail, евентуално, при съставяне на потребителското име, в случай, че потребителят сам е включил лични данни в него и друга информация, предоставена по желание на потребителя при  регистрация на профил (акаунт).

www.imotbezbroker.bg не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 .
С това съгласие вие се задължавате да не  изпращате такива данни чрез сайта, като например:
- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Категории получатели на данните

www.imotbezbroker.bg представлява  информационна платформа за  обяви, която позволява продавачи и купувачи на имоти да се свързват чрез тези обяви. С публикуването на обява вие предоставяте възможност на други потребители на сайта да разглежда вашата обява, в която вие сами определяте каква информация да се съдържа.

Информация за правата на субекта на данни

www.imotbezbroker.bg ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до вашия профил (акаунт), освен в случаите, когато е налице техническа неизправност;

- чрез достъпа до вашия профил (акаунт) , вие имате право на проверка и промяна на предоставената от вас информация;

- имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване и да изтриете данните ви чрез закриване на профила (акаунта) ви, като подадете заявка  за закриване на профила (акаунта) ви чрез функционалността на сайта.

Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Задължителната информация, за да се регистрирате е eлектронната ви поща, а при публикуване на обява и телефон. Потребителското ви име не е задължително да включва в себе си част или цялото ваше име.

Предоставянето на личните ви данни в останалата функционална част на сайта е напълно доброволно и по ваше желание.

Физическото лице търсещо или предлагащо чрез онлайн обяви в www.imotbezbroker.bg самостоятелно преценява дали и какви данни за себе си да предостави. . Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Според информацията, която  предоставяте Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез www.imotbezbroker.bg.
Регистрация на (профил)акаунт на юридическо лище
 При регистрация на юридическо лице  се изисква име - фирма, ЕИК, Представители (вкл. административно лице за контакт), телефони за връзка, имейл адрес, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма.
При публикуване на обява в сайта от юридическо лице в нея се показва попълненото в полето “Данни за контакт” и фирмените данни. В случай че е необходимо и имате необходимите права, можете да добавяте допълнителни представители физически лица с достъп до профила (акаунта) и/или лица за контакт в обявите, като за тази цел се попълва информация като: име, фамилия, длъжност, служебен имейл адрес и др.
При добавяне на допълнителни  потребители-физически лица  и лица за контакт в профила (акаунта), Вие декларирате и гарантирате, че имате необходимата оторизация и че сте запознали предварително съответните лица с тази Политика.


Автоматизирано вземане на решения

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите интернет страницата www.imotbezbroker.bg.
"ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД   използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.
Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт.

За повече информация за управление на бисквитките, както и в случай, че желаете да изтриете или забраните получаването на бисквитки от www.imotbezbroker.bg – кликнете тук
Срок на съхранение на лични данни

www.imotbezbroker.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила (акаунта) ви в уебсайта.
След изтичането на този срок, www.imotbezbroker.bg полага дължимата  грижа да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне (до 60 дни).

Tочност на данните

www.imotbezbroker.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната идентичност на физическите лица, предоставили данните.
Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.
Данни, съхранявани във връзка с Вашия профил (акаунт)
-Обяви и снимки
В обявите и снимките към тях, публикувани от Вас, Вие самостоятелно решавате дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите.
-Карта
 При създаване на обява Вие следва да включите информация за местоположението на имота, вкл. да маркирате местоположението му на карта с географски координати. Не се изисква предоставяне на данни за точен адрес на имота, а само град, квартал, улица и по Ваша преценка номер.

Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС?

www.imotbezbroker.bg e сайт достъпен и от страни извън Европейският съюз. Това предполага, че данните, които сте предоставили в обявата могат да бъдат видени и от тези трети страни.

Осигуряване на сигурност на данните

- Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

- "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте се регистрирали, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.

- "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД   няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.

"ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД   гарантира, че служителите и партньорите му   са длъжни да опазват поверителността на вашите данни.
Права по повод предоставените от Вас лични данни
Вашите права във връзка с настоящото събиране и обработване на личните Ви данни са следните:
- имате право да поискате копие от Вашите лични данни от  "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни, адресирайки искането си до "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,  адрес: София, Бул. Генерал Тотлебен 39, email: office@imotbezbroker.bg
 -имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна.
-имате право да поискате от "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни.
-имате право да поискате  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД;

"ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД може да откаже да заличи личните ви  данни по следните причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) за спазване на правно задължение от "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД   или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД ;
В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
-имате право да поискате "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД   откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.
 -имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  
 -имате право на възражение срещу обработката на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

С приемането на Политиката за лични данни на www.imotbezbroker.bg, потвърждавам, че съм прочел горното, като и съм получил яснота и съм съгласен "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  да съхранява и обработва моите лични данни за посочените в настоящата политика цели.

imotbezbroker.bg